Kontakt

Hovednummer: 4027 3001

www.opholdsstedet-bustrup.dk

Adresse

Opholdsstedet Bustrup
Sdr. Lemvej 3
7860 Spøttrup

Region: Midtjylland
Kommune: Skive
CVR nr.: 29995583

Om Opholdsstedet Bustrup

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

Mentalisering Relationspædagogik mm.

Pladser: 18

Døgntilbud: 81200

Andre sociale tilbud: aftales

Opsigelsesvarsel: lb måned + 1 måned

Leder: Charlotte Grønhøj

Visitationsansvarlig: Charlotte Grønhøj, tlf.: 40273001

Antal ansatte: 25

Fuldtidsstillinger: 25,48

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2009

Find vej