Opholdsstedet Bustrup

Adresse

Opholdsstedet Bustrup
Sønder Lemvej 3
7860 Spøttrup

Region: Midtjylland
Kommune: Skive
CVR nr.: 29995583

Om Opholdsstedet Bustrup

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76
 • Aflastning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 13-18

Vi har gennem de senere år haft særlig gode erfaringer med ADHD og misbrugsproblemer for børn / unge under 18 år.

Pladser: 12

Døgntilbud: 69970

Dagtilbud: 25994

Andre sociale tilbud: aftales

Opsigelsesvarsel: lb måned + 1 måned

Leder: Anders Svensson

Bestyrelsesformand: Steen Conradsen

Antal ansatte: 13

Fuldtidsstillinger: 11,2

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2009

Resume af standardbeskrivelse:

Vores opholdssted bygger blandt andet på et grundigt og indarbejdet samarbejde mellem opholdssted og skoletilbud.

Vi arbejder med børn og unge, der har været udsat for fysisk eller mental vold, de har været udsat for seksuelle, psykiske eller mentale overgreb, de har ikke haft tilstrækkelig mulighed for alderssvarende udvikling, de er ofte gået i stå midt i en sprudlende barndom – og de reagerer ofte mod de voksne, mod autoriteterne, mod kravene, mod udvikling og mod sig selv – ikke fordi de gerne vil, men fordi de er frustrerede, de er gået i stå, de mangler ros, de mangler initiativ og de mangler at komme ud af røret. Det er her vi kommer ind – som de mennesker, der skaber ny udvikling og skaber troen på fremtiden. Det ligger os mest på sinde, at vores elever bliver uddannet til at kunne klare sig som virksomme og selvaktive borgere i det moderne samfund.

Vores profiler.

Vores opholdssted er præget af aktiviteter. Vi kalder det profiler. Profilerne er de kæpheste, vi som pædagoger går op i. Det kan være hestene, det kan være værkstedet, det kan være sporten, det kan være fitness, det kan være kunst, drama og musik og det kan være naturen.  Bustrups profil er natur og sport og under denne hat kan mange herlige aktiviteter skabes. Det er pædagogens arbejde og opgave at skabe disse profiler, så samtalerne med eleverne kommer til at dreje sig om crossmaskiner og kubik, om heste og galop, om fitness og aktiv træning og den slags motiverende temaer. Det er os, der på den måde skaber opholdsstedet om til et hjem, der summer af liv og aktive pædagoger, som leger eleverne med ind i de spændende profiler og aktiviteter.

Ud af røret. Giv den hele armen. Om igen.

Så enkelt kan det siges. Det er enkle og altid gældende principper og det gavner enhver at diskutere.

Download standardbeskrivelse

Find vej