Opholdsstedet Bustrup

Kontakt

Hovednummer: 4027 3001

www.opholdsstedet-bustrup.dk

Adresse

Opholdsstedet Bustrup
Sdr. Lemvej 3
7860 Spøttrup

Region: Midtjylland
Kommune: Skive
CVR nr.: 29995583

Om Opholdsstedet Bustrup

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

Mentalisering Relationspædagogik mm

Pladser: 18

Døgntilbud: 78370

Andre sociale tilbud: aftales

Opsigelsesvarsel: lb måned + 1 måned

Visitationsansvarlig: Alex Henriksen, tlf.: 40273001

Leder: Alex Henriksen

Bestyrelsesformand: Bo Østergaard

Antal ansatte: 25

Fuldtidsstillinger: 25,48

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 2009

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej