Adresse

Opholdsstedet Dalen
Lillemøllevej 16
8620 Kjellerup

Region: Midtjylland
Kommune: Silkeborg
CVR nr.: 18336642

Om Opholdsstedet Dalen

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-18(23)

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

KRAP NMT(The Neurosequential Model of Therapeutics).

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 90182

Opsigelsesvarsel: lbn md + 1 måneder

Leder: Jesper Clarence Hundborg

Visitationsansvarlig: Jesper Clarence Hundborg, tlf.: 91542165

Antal ansatte: 13

Fuldtidsstillinger: 11

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1993

Find vej