Kontakt

Hovednummer: 4032 0094

www.herbertgaard.dk

Adresse

Opholdsstedet Herbertgaard
Mellerupvej 33
9740 Jerslev

Region: Nordjylland
Kommune: Brønderslev
CVR nr.: 33616597

Om Opholdsstedet Herbertgaard

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Stofmisbrug
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-18 (23) år

Målgruppe Børn/unge med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. Problemområde Børn/unge, som igennem opvæksten har været udsat for omsorgsvigt eller overgreb, fysiske/psykisk, som dog er normalt begavede. Det er kendetegnende for disse børn/unge, at de har svært ved at skabe positive sociale kontakter. De kan have et urealistisk forhold til virkeligheden. Stor følelsesmæssig sårbarhed, samt automatisk negativ tænkning, lavt selvværd, manglende identitet, integritet og tiltro til voksne. Børn og unge med adfærdsmæssige, sociale og psykiske problemer som f.eks. - Angst - ADHD - OCD - Tilknytningsforstyrrelse - Selvskadende adfærd - Kontaktforstyrrelser med udadreagerende impulsadfærd - Børn/unge, som befinder sig i - og har kendskab til det kriminelle verden med et begyndende eller mindre stofmisbrug.

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 78981,00 kr.

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 1 md.

Leder: Johanne Kathrine Sloth

Visitationsansvarlig: Kathrine Sloth, tlf.: 40320094

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 9.25

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2012

Find vej