Opholdsstedet Hjortemarksgaard

Kontakt

Hovednummer: 2227 0235

www.hjortemarksgaard.dk

Adresse

Opholdsstedet Hjortemarksgaard
Hjortemarksvej 13
4330 Kr. Hvalsø

Region: Sjælland
Kommune: Lejre
CVR nr.: 37199222

Om Opholdsstedet Hjortemarksgaard

Tilbud:

 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Aflastning
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 10-23

Pladser: 6

Ledige pladser døgntilbud: 1

Visitationsansvarlig: Erik R. Holst, tlf.: 22270235

Leder: Erik R. Holst

Bestyrelsesformand: Erik Dalsro Jørgensen

Antal ansatte: 16

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2015

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej