Den Miljøterapeutiske Organisation afd. Holmegården

Kontakt

Hovednummer: 7023 2929

www.dmo.dk

Adresse

Den Miljøterapeutiske Organisation afd. Holmegården
Holmegården 3
4520 Svinninge

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 36037261

Om Den Miljøterapeutiske Organisation afd. Holmegården

Tilbud:

 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 12-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Den unge skal besidde en vis grad af tilknytningsevne for at kunne indgå i relationen. I miljøterapeutisk arbejdes der jeg-støttende og spejlende i samspil med den unge. Dette hjælper den unge til at lære sig selv bedre at kende, forbedre evnen til refleksion og mentalisering for herigennem at opnå større selvindsigt. Rammer og struktur er en central del af opholdsstederne. Dette er med til at give den unge en tryg, genkendelig og forudsigelig hverdag. Hver ung har to kontaktpersoner med hvem, der afholdes ugesnak én gang ugentlig. Her gennemgås journalbeskrivelser, hvilket giver den unge mulighed for at reflektere og give udtryk for egne tanker om det skrevne. Aldersspændet er fra 10-23 år på alle opholdsstederne. På botilbuddet kan man blive boende til det fyldte 30 år. Langt størstedelen af de unge er dog 14-18 år.

Pladser: 14

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 110808

Opsigelsesvarsel: lob. md. + 1 md.

Leder: Kirsten Benediktson

Bestyrelsesformand: Ann Christina Rindom Sørensen

Antal ansatte: 17

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2017

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej