Opholdsstedet Holmstrup

Adresse

Opholdsstedet Holmstrup
Oddenvej 76
4500 Nykøbing Sjælland

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 26703557

Om Opholdsstedet Holmstrup

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-21

Narrativ tilgang

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 79265,00

Opsigelsesvarsel: lb.mdr. 30 dage

Visitationsansvarlig: Christina Jensen, tlf.: 27846717

Leder: Christina Jensen

Antal ansatte: 14

Fuldtidsstillinger: 14

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej