Opholdsstedet Holmstrup

Adresse

Opholdsstedet Holmstrup
Oddenvej 76
4500 Nykøbing Sjælland

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 26703557

Om Opholdsstedet Holmstrup

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-21

Narrativ tilgang

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 79265,00

Opsigelsesvarsel: lb.mdr. 30 dage

Visitationsansvarlig: Christina Jensen, tlf.: 27846717

Leder: Christina Jensen

Bestyrelsesformand: Finn Edvardsen

Antal ansatte: 14

Fuldtidsstillinger: 14

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

Værdigrundlag:

 • Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og barnets ressourcer.
 • Børn og familier er selv eksperter på deres eget liv, og vi er deres redskaber til at udvikle deres egne ressourcer.
 • Vi arbejder individuelt med det enkelte barn, så barnet får den livskvalitet der opnåelig for barnet.
 • Igennem det narrative arbejder vi med barnets værdier, drømme og håb for at opbygge selvværd/selvtillid og skabe identitet.
 • På Holmstrup og Blæsebjerggaard ligger vi stor vægt på hjemlige rammer og på at skabe et familie lignende miljø.

 Alt sker i relationer, ”man kan ikke være umulig alene”

Hvad tilbyder vi:

 • Akutanbringelse
 • Akut observations anbringelser i kortere eller længere perioder.
 • Individuel behandling ud af det enkelte barns handleplan.
 • Tæt forældresamarbejde
 • At børn og unge skal være aktive medskaber af eget liv, samt det hjem de er en del af.
 • Identitetsskabende samtaler gennem det narrative
 • Mentaliserings baseret pædagogik
 • Forudsigelig hverdag med trygge/faste ramme og tydelige voksne
 • Oplevelser i form af rejser, ture ud af huset, aktiviteter - både fælles og individuelt efter eget ønske.

 Målgruppe:

 • På Holmstrup og Blæsebjerggaard har vi plads til 10 børn/unge fordelt på de to opholdssteder i alderen 10-16 år på indskrivningstidspunktet, og bo på stedet til det fyldte 23´ende år, samt mulighed for fortsættelse af den pædagogiske indsats med udslusning og efterværn.
 • Børn og unge som kræver særlig pædagogisk støtte i trygge og overskuelige rammer. 
 • Massivt omsorgssvigt
 • Tidligt følelsesmæssigt skadet
 • Adfærdsmæssige vanskeligheder, både socialt og indlæringsmæssigt.
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Personlighedsforstyrrelser
 • ADHD/ADD
 • Angst
 • Autisme
 • Lav mentaliserings kapacitet
 • Krænkende adfærd
 • Krænkede børn og unge
 • Mild grad af selv medicinering af rusmidler

 Vil du hører mere om opholdsstederne Holmstrup og Blæsebjerggaard henviser vi til vores hjemmeside:

Eller på telefon til leder Michael Mogensen 51783548 Til Holmstrup Afd. Leder Christina Jensen 50939733Til Blæsebjerggaard Afd. Leder Merete Hjorth 26994525

Download standardbeskrivelse

Find vej