Opholdsstedet Hope

Kontakt

Hovednummer: +455 0870200

https://opholdsstedet-hope.dk/

Adresse

Opholdsstedet Hope
Marsvænget 28
7000 Fredericia

Region: S
Kommune: F
CVR nr.: 42447439

Om Opholdsstedet Hope

Tilbud:

 • 1
 • 2
 • 6

Tillægsydelser:

 • 4
 • 5
 • 6
 • 9
 • 10
 • 12

Målgrupper:

 • 2
 • 3
 • 5
 • 7
 • 13
 • 16
 • 17
 • 18

Diagnoser:

 • 3
 • 5

Aldersgrupper:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

OBS: Målgruppen er udsatte børn og unge. Aldersgruppen er 5-18 år. Der kan efter aftale tilbydes efterværn op til det fyldte 23 år. Børn og unge bliver visiteret jf. alderen til den rette aldersgruppe; Hope-KIDS (5-12år) eller Hope-Youth (13-18 år).

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Den primære faglige metode er den motiverende samtale – Vi møder børn og unge, der hvor de er. Den motiverende samtale understøtter Opholdsstedet HOPEs’ værdigrundlag vedrørende unges eget ansvar og inddragelse i opholdet samt unges selvstændighed og medbestemmelse. Den motiverende samtale passer derfor fint ind i empowerment tilgangen, da den giver medarbejderne en række konkrete værktøjer til at involvere den unge og basere forandringsarbejdet på unges indre motivation. Derudover skal det benyttes som samtaleredskab i forhold til beboernes handleplans- og indsatsmål.

Pladser: 7

Ledige pladser dagstilbud: 4

Døgntilbud: 3356

Opsigelsesvarsel: 3 mdr.

Visitationsansvarlig: Aida Mansoor, tlf.: +4550870200

Leder: aida mansoor

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 3

Organisationstype: A

Oprettelsesår: 2022

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej