Opholdsstedet i Hellebæk

Kontakt

Hovednummer: 2814 2702

Afdelingsleder: nikoline@hellebaek.dk

www.opholdsstedet-hellebaek.dk

Adresse

Opholdsstedet i Hellebæk
Ndr. Strandvej 95a
3150 Hellebæk

Region: Hovedstaden
Kommune: Helsingør
CVR nr.: 33169280

Om Opholdsstedet i Hellebæk

Tilbud:

 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Aflastning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

Pladser: 10

Døgntilbud: 277.500

Opsigelsesvarsel: 1 md

Leder: Mette Brøndum

Bestyrelsesformand: Ole Tarp

Organisationstype: SI/fond

Oprettelsesår: 2011

Resume af standardbeskrivelse:

Vi har 3 afdelinger på opholdstedet i Hellebæk.

Hyblerne, som er et døgntilbud for unge i grænselandet mellem psykiatri og socialpædagogik.Paragraf 66 stk. 1 nr. 5 og 107.

På denne afdeling er der mulighed for at skærme den unge hvis det er nødvendigt. De psykiatriske lidelser kan være sammensat af flere diagnoser. Adfærden indebærer ofte selvskade, spiseforstyrrelser og udadreagerenhed. Vi ser børn og unge som har penduleret imellem flere psykiatriske afdelinger, samt børn og unge der  ofte har  langvarige indlæggelser bag sig.

Vi råder over 3 pladser for børn og unge mellem 13-18 år.

Lille Hellebæk, som er en underafdeling af Hyblerne. En afdeling for unge i grænselandet mellem psykiatri og socialpædagogik.Paragraf 66 stk. 1. nr. 5. og 107.

En villa med mulighed for yderligere at skærme, ved behov. De psykiatriske lidelser kan være sammensat af flere diagnoser. Adfærden indebærer ofte selvskade, spiseforstyrrelser og udadreagerenhed. Vi ser børn og unge som har penduleret imellem flere psykiatriske afdelinger, samt børn og unge der  ofte har  langvarige indlæggelser bag sig. Vi har i denne villa, 1 plads for et barn eller ung mellem 13-18 år.

Weekendsskolen, er et aflastningstilbud som har åbent hver 2. weekend, samt 10 dage i juli måned, hvor vi afholder sommerlejer. Vi råder over 6 pladser for børn og unge mellem 6-16 år.

Find vej