Opholdsstedet Infinitus

Adresse

Opholdsstedet Infinitus
Nykøbingvej 198D
4800 Nykøbing F

Region: Sjælland
Kommune: Guldborgsund
CVR nr.: 42834726

Om Opholdsstedet Infinitus

Tilbud:

  • Børne- og ungehjem §43, stk 1, nr. 6

Målgrupper:

  • Udadreagerende adfærd
  • Indadreagerende adfærd
  • Personfarlig kriminalitet
  • Ikke-personfarlig kriminalitet
  • Omsorgssvigt
  • Tilknytningsforstyrrelser

Aldersgrupper:

  • 13-17år
  • 18-23år

Neuropædagogisk tilgang.

Pladser: 7

Visitationsansvarlig: Wanda Horskjær, tlf.: 28601408

Leder: Peter Bentsen & Wanda Horskjær

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 11

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2022

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej