Opholdsstedet landmark

Kontakt

Hovednummer: 2992 7130

24989199: 24989199
24989199: 24989199

www.opholdsstedetlandmark.dk

Adresse

Opholdsstedet landmark
lottrupvej 8
7130 Juelsminde

Region: Midtjylland
Kommune: Hedensted
CVR nr.: 38235540

Om Opholdsstedet landmark

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-18 år med mulighed for forlængelse til 23 år

Anerkendende og miljø terapeutisk tilgang

Pladser: 7

Døgntilbud: 73000

Visitationsansvarlig: Bente Surland, tlf.: 24989199

Leder: Bente Surland

Bestyrelsesformand: Torben Corydon

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2017

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej