Opholdsstedet Purhusvej

Kontakt

Hovednummer: 2299 7944

www.purhusvej.dk

Adresse

Opholdsstedet Purhusvej
Purhusvej 4
8600 Silkeborg

Region: Midtjylland
Kommune: Silkeborg
CVR nr.: 37037648

Om Opholdsstedet Purhusvej

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

Info mangler

Pladser: 11

Ledige pladser døgntilbud: 1

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 måned.

Leder: Rasmus Hessner

Visitationsansvarlig: Rasmus Hessner, tlf.: 22997944

Antal ansatte: 18

Fuldtidsstillinger: 15

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2017

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej