Opholdsstedet Sæterhuset

Kontakt

Hovednummer: 4879 1771

Adresse

Opholdsstedet Sæterhuset
Skolegade 11
3200 Helsinge

Region: Hovedstaden
Kommune: Gribskov
CVR nr.: 27479332

Om Opholdsstedet Sæterhuset

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 13-23

Info mangler

Pladser: 9

Døgntilbud: 69958

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 1. md.

Leder: Gitte Hald Elvertorp

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 2003

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej