Opholdsstedet Søegaard

Kontakt

Hovednummer: 2023 7065

www.soegaard.nu

Adresse

Opholdsstedet Søegaard
Vallekildevej 121
4534 Hørve

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 19700046

Om Opholdsstedet Søegaard

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 15-23 år på opholdsstedet i Vallekilde og 18-25 år på botilbuddet (Midtvejshuset) i Holbæk.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Miljøterapeutisk og mentaliseringsbaseret behandling.

Pladser: 15

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 79.448

Andre sociale tilbud: 59.382

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + en måned

Leder: Mads Søegaard

Visitationsansvarlig: Mads Søegaard, tlf.: 20237065

Antal ansatte: 16

Fuldtidsstillinger: 13

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1987

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej