Den Miljøterapeutiske Organisation afd. Stokkebjerghusene

Kontakt

Hovednummer: 7023 2929

Jesper Christensen: 31512040

www.dmo.dk

Adresse

Den Miljøterapeutiske Organisation afd. Stokkebjerghusene
Lille Stokkebjergvej 9
4450 Jyderup

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 36037261

Om Den Miljøterapeutiske Organisation afd. Stokkebjerghusene

Tilbud:

 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 10-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Behandlingen er rettet mod unge, der har behov for støtte af tydelige professionelle voksne i et anerkendende miljø. Følsomme unge hvor angst, depression og psykosociale udfordringer er en del af deres hverdag. Unge med skizofreni, bipolar lidelse, autisme spektrum forstyrrelser, Emotionel Ustabil Personlighedsstruktur (EUP), selvskadende adfærd, OCD, angstproblematikker, Tourettes syndrom, tvangsprægede handlemønstre, ADHD og andre psykiske eller neurologiske problemstillinger. Skolen såvel som opholdsstedernes særkende er relationsarbejdet i en miljøterapeutisk ramme. Den unge må derfor kunne forventes at have mulighed for at indgå i den relation, der tilbydes af de voksne og skal derfor have en grad af tilknytningsevne. I Den Miljøterapeutiske Organisations afdelinger bor der mellem 3-9 unge sammen. Indflytningsalder er fra 10 – 18 år med mulighed for forlængelse op til 30 år.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 128419

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 måned

Leder: Jesper Christensen

Bestyrelsesformand: Ann Christina Rindom Sørensen

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2012

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej