Opholdsstedet Sverrig

Kontakt

Hovednummer: 2091 5578

Leder/Visitationsansvarlig: 20915578

www.sverrig.dk

Adresse

Opholdsstedet Sverrig
Sverrigsgade 51
2300 København S.

Region: Hovedstaden
Kommune: København
CVR nr.: 26823641

Om Opholdsstedet Sverrig

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Familiebehandling
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 15-23

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vi har mange års erfaring med Uledsagede flygtninge og behandlingen af PTSD, OCD, ADHD, m.m. Derudover har vi speciale i at arbejde med integration og inklusion i det danske samfund for både unge flygtninge og etniske danske unge, som er marginaliserede og udsatte.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 79.844

Opsigelsesvarsel: 3 mdr

Visitationsansvarlig: Tobias Witten, tlf.: 20915578

Leder: Tobias Witten

Bestyrelsesformand: Steffen Lambertsen

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 6

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej