Opholdsstedet Værkstedsskolen

Adresse

Opholdsstedet Værkstedsskolen
Rugstedvej 27
7100 Vejle

Region: Syddanmark
Kommune: Vejle
CVR nr.: 77890610

Om Opholdsstedet Værkstedsskolen

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107
 • STU

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år

OBS: 16-23 årige børn/unge

Værkstedsskolen har en anerkendende og bredt funderet tilgang til arbejdet med skolens elever. Grundlaget er en inkluderende socialpædagogisk indsats i tiilknytning til specialpædagogiske og sundhedsfaglige ydelser, hvor eleven er i centrum. De pædagogiske ydelser er bl.a. medicinpædagogik, neuropædagogik, relationspædagogik, strukturering og erfaringslæring.

Pladser: 20

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 39.432

Dagtilbud: 19.671

Andre sociale tilbud: Supplerende støtte kan aftales individuelt.

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Visitationsansvarlig: Peter Jensen / Ulrik Westphal, tlf.: 26250285 / 28999527

Leder: Peter Jensen

Bestyrelsesformand: Bjarke Pløen

Antal ansatte: 18

Fuldtidsstillinger: 16,7

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1985

Resume af standardbeskrivelse:

Værkstedsskolen tilbyder socialpædagogisk ophold (SEL §§66 og 107) og STU-forløb til unge i alderen 16-23 år, med mulighed for efterværn til det 25. fyldte år. Værkstedsskolen tilbyder supplerende samvær og aktivitet iht. SEL §104 samt særligt tilrettelagt støtte iht. SEL §85. Værkstedsskolens indsats er foankret i 4 boformer, som den unge i takt med progressionen i personlig udvikling og selvstændighed, gennem forløbet opholder sig i, typisk afsluttet af et efterværnsforløb i vores udslusning. Værkstedsskolen lægger stor vægt på transparens og forudsigelighed i de enkelte indsatser, herunder et tæt og velkoordineret samarbejde med kommunale myndigheder, sundhedsvæsenet og andre samarbejdspartnere.

Find vej