Opholdsstedet Værkstedsskolen

Adresse

Opholdsstedet Værkstedsskolen
Rugstedvej 27
7100 Vejle

Region: Syddanmark
Kommune: Vejle
CVR nr.: 77890610

Om Opholdsstedet Værkstedsskolen

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • STU

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år

OBS: 16-23 årige børn/unge

Værkstedsskolen har en anerkendende og bredt funderet tilgang til arbejdet med skolens elever. Grundlaget er en inkluderende socialpædagogisk indsats i tiilknytning til specialpædagogiske og sundhedsfaglige ydelser, hvor eleven er i centrum. De pædagogiske ydelser er bl.a. medicinpædagogik, neuropædagogik, relationspædagogik, strukturering og erfaringslæring.

Pladser: 20

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 39.432

Dagtilbud: 19.671

Andre sociale tilbud: Supplerende støtte kan aftales individuelt.

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Visitationsansvarlig: Peter Jensen / Ulrik Westphal, tlf.: 26250285 / 28999527

Leder: Peter Jensen

Bestyrelsesformand: Bjarke Pløen

Antal ansatte: 18

Fuldtidsstillinger: 16,7

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1985

Resume af standardbeskrivelse:

Værkstedsskolen tilbyder SEL §§66 og 107 og STU-forløb til unge i alderen 16-23 år, med mulighed for efterværn til det 25. fyldte år. Vi tilbyder supplerende samvær og aktivitet iht. SEL §104 samt særligt tilrettelagt støtte iht. SEL §85. Vores indsats er forankret i 4 boformer, som den unge i takt med progression i personlig udvikling/selvstændighed, gennem forløbet opholder sig i, typisk afsluttet af et efterværnsforløb. Vores målgruppe er typisk unge omsorgsvigtede unge, unge indenfor autisme-spekteret og/eller unge med ADHD-lidelser eller lign., jf vores godkendte målgrupper på Tilbudsportalen. Vi kan efter aftale med anbringende kommuner etablere særforanstaltninger med specialpædagogisk støtte og skærmning m.m.. Vi kan på egne matrikler huse foranstaltninger i vor eksisterende bygningsmasse eller i beboelsespavilloner, og vi samarbejder med Socialtilsyn Syd om godkendelse af særforanstaltninger. Vi lægger stor vægt på transparens, forudsigelighed og samarbejde med det offentlige.

Find vej