Opholdsstedet Vangkærsminde

Kontakt

Hovednummer: 2233 6129

Leders mobilnummer: 42247196

Leders e-mail: brian.arp@vangkaersminde.dk

www.vangkaersminde.dk

Adresse

Opholdsstedet Vangkærsminde
Hvidbakvej 33
9700 Brønderslev

Region: Nordjylland
Kommune: Brønderslev
CVR nr.: 35487778

Om Opholdsstedet Vangkærsminde

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Akutanbringelser
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet

Diagnoser:

 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-18 (23)

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

En social faglig metode baseret på relationer, omsorg, kognition, et anerkendende miljø og konsekvens Vi følger metoden KRAP (Kognitiv Ressourceorienteret Anerkendende Pædagogik) Herunder tilgangene : Relationspædagogisk tilgang Anerkendende tilgang Inklusionspædagogisk tilgang Kognitiv tilgang

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 81.081,-

Andre sociale tilbud: Akutplads 6.900,-/dag

Opsigelsesvarsel: 1. md.

Visitationsansvarlig: Brian Dyg Arp, tlf.: 4224 7196

Leder: Brian Dyg Arp

Bestyrelsesformand: Lars Vinge

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2012

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej