Opholdsstedet Yggdrasil

Kontakt

Hovednummer: 4242 9574

administration: 24249183

Administration: administration@opholdsstedet-yggdrasil.dk

www.opholdsstedet-yggdrasil.dk

Adresse

Opholdsstedet Yggdrasil
Smidievej 7
9574 Bælum

Region: Nordjylland
Kommune: Rebild
CVR nr.: 18926784

Om Opholdsstedet Yggdrasil

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Aflastning
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • OCD
 • PTSD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 7-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Gode erfaringer med ADHD! Vi redder ikke de unge: Vi lærer de unge at redde sig selv! Målgruppen på Yggdrasil er børn og unge i alderen 7-18 (23) år, der har kognitive vanskeligheder og har været udsat for omsorgssvigt og overgreb, og som en følge heraf har følelsesmæssige, psykiske og sociale behandlingsbehov, men som stadig kan profitere af relationsarbejde, hvor det overordnede mål er at gøre den unge så velfungerende og selvhjulpen som muligt i forhold til eget liv, bolig og beskæftigelse. Vores særlige niche indenfor målgruppen er unge med svære psykiske vanskeligheder, herunder kan de unge have en adfærd, der peger på en psykiatrisk diagnose eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelse som ADHD eller Aspergers Syndrom. Vi modtager ikke unge, der er voldsomt udadreagerende, unge med stærkt misbrug eller unge, der har massive følelsesmæssige skader eller personlighedsforstyrrelser.

Pladser: 13

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 79.270

Andre sociale tilbud: individuelt

Opsigelsesvarsel: lb md + 30 dg

Visitationsansvarlig: Casper Skafte, tlf.: 30328466

Leder: Casper Skafte

Bestyrelsesformand: Henrik Glad Frøstrup

Antal ansatte: 35

Fuldtidsstillinger: 28

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1995

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej