Opholdsstedet Yggdrasil

Kontakt

Hovednummer: 2424 9183

www.opholdsstedet-yggdrasil.dk

Adresse

Opholdsstedet Yggdrasil
Slotsgårdsvej 4, Skibsted
9293 Kongerslev

Region: Nordjylland
Kommune: Rebild
CVR nr.: 18926784

Om Opholdsstedet Yggdrasil

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • OCD
 • PTSD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 7-22

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Som udgangspunk arbejder vi med mentalisering i forhold til de unge. Vi redder ikke de unge: Vi lærer de unge at redde sig selv! Målgruppen på Yggdrasil er børn og unge i alderen 7-18 (23) år, der har kognitive vanskeligheder og har været udsat for omsorgssvigt og overgreb, og som en følge heraf har følelsesmæssige, psykiske og sociale behandlingsbehov, men som stadig kan profitere af relationsarbejde, hvor det overordnede mål er at gøre den unge så velfungerende og selvhjulpen som muligt i forhold til eget liv, bolig og beskæftigelse. Vores særlige niche indenfor målgruppen er unge med svære psykiske vanskeligheder, herunder kan de unge have en adfærd, der peger på en psykiatrisk diagnose eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelser som ADHD/ADD Vi modtager ikke unge, der er voldsomt udadreagerende, unge med stærkt misbrug eller unge, der har massive følelsesmæssige skader eller personlighedsforstyrrelser.

Pladser: 13

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 74.400

Andre sociale tilbud: individuelt

Opsigelsesvarsel: lb md + 30 dg

Leder: Henrik Glad Frøstrup

Visitationsansvarlig: Zayda Cea, tlf.: 25647544

Antal ansatte: 18

Fuldtidsstillinger: 15

Organisationstype: Stiftelse

Oprettelsesår: 1995

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej