Adresse

Opholdsstedet Orion
Asmindrup 25
4400 Kalundborg

Region: Sjælland
Kommune: Kalundborg
CVR nr.: 27004237

Om Opholdsstedet Orion

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 12-18

Anerkendende tilgang Relations pædagogisk tilgang Social læringstilgang.

Pladser: 6

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 97.623

Opsigelsesvarsel: lb.måned plus 30 dg

Leder: Per Korsbæk Sørensen

Visitationsansvarlig: Per Korsbæk Sørensen, tlf.: 29459061

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2003

Find vej