Opholdsstedet Orion

Kontakt

Hovednummer: 5885 6767

Mobiltelefon: 51726082

www.opholdsstedet-orion.dk

Adresse

Opholdsstedet Orion
Gørlev Mose 17
4281 Gørlev Sjælland

Region: Sjælland
Kommune: Kalundborg
CVR nr.: 27004237

Om Opholdsstedet Orion

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 12-18

Anerkendende tilgang Relations pædagogisk tilgang Social læringstilgang

Pladser: 4

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 97.623

Opsigelsesvarsel: lb.måned plus 30 dg

Visitationsansvarlig: Per Korsbæk Sørensen, tlf.: 51726082

Leder: Per Korsbæk Sørensen

Bestyrelsesformand: Tina Vienberg

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2003

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej