På Sporet ApS

Kontakt

Hovednummer: 5925 7025

mobiltelefon II: 23487025
Mobiltelefon: 23257025

www.paasporet.dk

Adresse

På Sporet ApS
Jernbanevej 14
4440 Mørkøv

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 37595993

Om På Sporet ApS

Tilbud:

  • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

  • Aflastning

Målgrupper:

  • Psykiatriske lidelser af generel karakter
  • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
  • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

  • Autisme
  • ADHD
  • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: 18-

Strukturpædagogisk tilgang Anerkendende tilgang Social læringstilgang Ressourceorienteret tilgang

Pladser: 6

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 96543

Opsigelsesvarsel: lb mdr + 30 dage

Visitationsansvarlig: Catja Hørdum Larsen , tlf.: 23487025

Leder: Catja Hørdum Larsen

Bestyrelsesformand: Kim Gregaard Hansen

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 6 ½

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

På Sporet er et mindre botilbud, hvor vores passion er, at stedet skal være så familieagtigt som muligt. Tryghed er en vigtig del af vores værdigrundlag og med døgnbemanding og tæt personaledækning føles det meget hjemligt og hyggeligt. Der lægges stor vægt på, at skabe de optimale udviklingsmuligheder for den enkelte beboer. Vi vil styrke og udvikle eksisterende og nye færdigheder hos beboerne, men vigtigst sammen med beboerne, som skal munde ud i evnen til større selvstændighed, mere selvbestemmelse og selvhjulpenhed. Vores målsætning er ligeledes med til at forøge den enkelte beboers livskvalitet ved bl.a. at lægge vægt på omsorg, nærvær, harmoni, fællesskab, oplevelser og selvtillid. Vi gør tit tingene sammen for at opbygge en samhørighed beboerne imellem. Vi vægter, at beboernes familie og pårørende er en naturlig del af deres liv og har flere faste arrangementer for de pårørende om året. I det daglige prioriterer vi en individuelt fast tilrettelagt struktur.

Download standardbeskrivelse

Find vej