Fonden Pamhulebo

Kontakt

Hovednummer: 2086 1176

www.pamhulebo.dk

Adresse

Fonden Pamhulebo
Pamhulevej 76
6100 Haderslev

Region: Syddanmark
Kommune: Haderslev
CVR nr.: 32851061

Om Fonden Pamhulebo

Tilbud:

  • Botilbud § 107
  • Længerevarende botilbud §108

Målgrupper:

  • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

  • Skizofreni
  • Mani
  • Angst eller fobisk angst
  • Autisme
  • Asperger

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: 18-99

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vi anvender metoden KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) Se info på vores hjemmeside www.pamhulebo.dk

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 59.674,46

Visitationsansvarlig: Hanne Olivia Åkerlind, tlf.: 20861176

Leder: Hanne Olivia Åkerlind

Bestyrelsesformand: Hans Henrik Jensen

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2010

Resume af standardbeskrivelse:

Der henvises til Fonden Pamhulebos hjemmeside www.pamhulebo.dk

Find vej