Pederskolen

Kontakt

Hovednummer: 4542 222515

pederskolen.dk

Adresse

Pederskolen
Nygårdevej 2
4160 Herlufmagle

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
CVR nr.: 42611239

Om Pederskolen

Tilbud:

 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • STU

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Autisme
 • Asperger

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

På Pederskolen arbejdes der metodisk i 4 perspektiver: I det humanvidenskabelige perspektiv forsøger vi at forstå det enkelte menneskes handlinger og ønsker til fremtiden. Via psykologiske og pædagogiske metoder understøtter vi den konstruktive og positive udvikling. Vi problematiserer ikke mennesker, men ser på muligheder. I det naturvidenskabelige perspektiv udfører vi læring og høj faglighed, der skaber bro mellem os og de mennesker, vi gerne vil hjælpe. Vi skaber det ”fælles tredje”, som skal opleves meningsfuldt for den enkelte, og derigennem lader vi relationen og udviklingen vokse op. I det samfundsvidenskabelige perspektiv iagttager vi de begrænsninger samfundet har, som også har haft betydning for, at nogen mennesker ikke kan udvikle sig. Vi skaber andre rammer, som bidrager til udvikling og livsglæde for den enkelte. De faglige tilgange afstemmes altid i en etik tilgang. Mennesker behandles, som vi selv ønsker at blive behandlet.

Pladser: 60

Leder: Peder Broager

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2021

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej