Pensionatet Mette Marie

Kontakt

Hovednummer: 3876 1375

http://mariehjem.dk/mette

Adresse

Pensionatet Mette Marie
Hyltebjerg alle 73-75
2720 Vanløse

Region: Hovedstaden
Kommune: København
CVR nr.: 26183715

Om Pensionatet Mette Marie

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Afvigelser i personligheden
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 24år-

OBS: 35-60

På Mette Marie arbejdes der ud fra en målsætning om skadesreduktion. Det betyder, at det centrale fokus er at reducere de skadelige virkninger som et liv med misbrug, psykiske lidelser og svære sociale problemer kan medføre. I dette kapitel forklares og begrundes Mette Maries skadesreducerende praksis med udgangspunkt i den helt særlige målgruppe som beboerne udgør. Centralt i dette arbejde er vigtigheden af at skabe et hjem hvor omsorg, støtte og anerkendelse sætter rammen for et mere skadefrit og værdigt liv for den enkelte beboer.

Pladser: 16

Døgntilbud: 41.340

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Marlene Kryger Engel

Bestyrelsesformand: Jesper Henriksen

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

Pensionatet Mette Marie er en selvejende institution med egen bestyrelse og er tilknyttet Fonden Mariehjemmene. Grundlaget for Mette Marie bygger på et opgør med en normaliserings- og tilpasningsideologi, hvor det forventes at sindslidende med misbrugsproblemer skal kunne tilpasse sig standardiserede normer og værdisæt. I stedet fremhæver Mette Marie et humanistisk menneskesyn, hvor det enkelte menneskes unikke karakter og personlighed anerkendes. Frem for at beboerne skal tilpasse sig bostedets krav og regler, er grundideen at bostedet, på bedst mulig vis, imødekommer beboernes livsstil, værdier og behov. Alle mennesker har brug for et sted at bo, hvor de føler sig trygge og anerkendt som dem de er - også de mest vanskelige. Mette Maries formål er at skabe rammer for at hver enkelt beboer oplever tryghed og gennem omsorg og støtte fra personalet, får mulighed for at skabe sit eget liv. På Mette Marie sættes beboernes frihed meget højt. Mette Marie mener, at alle mennesker har ret til at tage beslutninger om deres eget liv og ønsker derfor at give beboerne den størst mulige frihed, ved at reducere magt og kontrolsystemer. Beboerne opfordres til at tage ansvar for sig selv, og at se sig selv som hovedaktør i deres eget liv.

Find vej