Pensionatet Mette Marie

Kontakt

Hovednummer: 3876 1375

http://mariehjem.dk/mette

Adresse

Pensionatet Mette Marie
Hyltebjerg alle 73-75
2720 Vanløse

Region: Hovedstaden
Kommune: København
CVR nr.: 26183715

Om Pensionatet Mette Marie

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Afvigelser i personligheden
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 24år-

OBS: 35-60

På Mette Marie arbejdes der ud fra en målsætning om skadesreduktion. Det betyder, at det centrale fokus er at reducere de skadelige virkninger som et liv med misbrug, psykiske lidelser og svære sociale problemer kan medføre. I dette kapitel forklares og begrundes Mette Maries skadesreducerende praksis med udgangspunkt i den helt særlige målgruppe som beboerne udgør. Centralt i dette arbejde er vigtigheden af at skabe et hjem hvor omsorg, støtte og anerkendelse sætter rammen for et mere skadefrit og værdigt liv for den enkelte beboer.

Pladser: 16

Døgntilbud: 43160

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Marlene Kryger Engel

Bestyrelsesformand: Jesper Henriksen

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2001

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej