PotentialeHotellet

Adresse

PotentialeHotellet
Lundvej 32
7400 Herning

Region: Midtjylland
Kommune: Herning
CVR nr.: 37241490

Om PotentialeHotellet

Tilbud:

 • Andre sociale tilbud
 • Forsorgshjem/herberg § 110

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Afvigelser i personligheden
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-30 År

Forsorgshjem der anvender anerkendende tilgang

Pladser: 14

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 1550

Opsigelsesvarsel: 72 timer

Visitationsansvarlig: Rene Nielsen, tlf.: 40630042

Leder: Søren Wistrup

Bestyrelsesformand: Anette Raaby, Niels Peter Nørgaard, Charlotte velling

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2016

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej