Ravnbjerghus

Kontakt

Hovednummer: 9858 2055

Jesper Andreassen: 29634823
Tanja Børresen: 20448132

www.ravnbjerghus.dk

Adresse

Ravnbjerghus
Als Oddevej 18
9560 Hadsund

Region: Nordjylland
Kommune: Mariagerfjord
CVR nr.: 20558849

Om Ravnbjerghus

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 6-18 år

Ravnbjerghus er specialiseret i at behandle mentalt retarderede, tilknytningsforstyrrede og opmærksomhedsforstyrrede børn med diagnoser indenfor ADHD, ASF og Autisme spektret. Den neuroaffektive metode er primær behandlingsform.

Pladser: 7

Døgntilbud: 92864

Andre sociale tilbud: 499 kr. pr. time. al

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Visitationsansvarlig: Jesper Andreassen, tlf.: 29634823

Leder: Jesper Andreassen

Bestyrelsesformand: John Ravn

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 1999

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej