Kontakt

Hovednummer: 2234 2230

www.rønnebæk.dk

Adresse

Rønnebæk Opholdssted
Kirkevej 9, Rønnebæk
4700 Næstved

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
CVR nr.: 39295024

Om Rønnebæk Opholdssted

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 6-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Under udarbejdelse.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 69989

Opsigelsesvarsel: 1 mdr.

Leder: Thomas Emil Nøddelund

Visitationsansvarlig: Thomas Emil Nøddelund, tlf.: 22342230

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 7,4

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2018

Find vej