Kontakt

Hovednummer: 2715 3030

www.rosenvaenget.dk

Adresse

Rosenvænget
Skrænten 18
4300 Holbæk

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 25731220

Om Rosenvænget

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Familier

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 16-25

Pædagogiske værdier på Rosenvænget. I vores samarbejde med de unge forsøger vi at se den enkelte unge hvor de er, give dem omsorg, så de får overskud til at tackle udfordringer. Arbejde med de individuelle problemstillinger, ved en aktiv deltagelse i deres liv. Vi tager fat i problemer og handler hurtigt på de udfordringer de unge møder. På Rosenvænget ønsker vi, at medarbejderne skal være glade for at komme på arbejde, at de skal føle sig anerkendte og respekterede for deres personlige og faglige kompetencer, og medarbejderne oplever sig som en del af et betydningsfuldt fællesskab. Vi er inspirerede af relationsarbejde, systemisk tænkning og narrativ pædagogik. Men vores største inspiration er de unge, den sunde fornuft og evnen til at rumme de problemstillinger den enkelte har.

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 41.500

Andre sociale tilbud: udslusning 31.500

Opsigelsesvarsel: lb.mdr. 30 dage

Leder: David Lohmann

Visitationsansvarlig: David Lohmann, tlf.: 27153030

Antal ansatte: 6

Fuldtidsstillinger: 4

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 2000

Find vej