Ellested Kvindekrisecenter ApS

Kontakt

Hovednummer: 5115 6566

www.ellestedet.com

Adresse

Ellested Kvindekrisecenter ApS
Ellestedvej 5
5853 Ørbæk

Region: Syddanmark
Kommune: Nyborg
CVR nr.: 42336513

Om Ellested Kvindekrisecenter ApS

Tilbud:

  • Kvindekrisecentre § 109
  • Forsorgshjem/herberg § 110

Målgrupper:

  • Familier eller mor/barn modtages

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: Voldsramte kvinder og medfølgende børn - samt hjemløse eller funktionelt hjemløse med andre særlige sociale problemer.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Ressource orienteret tilgang (§ 109 & § 110) Kognitiv tilgang (§ 109 & § 110) Systemisk tilgang (§ 109 & § 110) Housing First (§ 110)

Pladser: 20

Ledige pladser døgntilbud: 7

Døgntilbud: 2671,2

Visitationsansvarlig: Jannik Hansen, tlf.: 51156566

Leder: Jannik Hansen

Bestyrelsesformand: Lisbeth Valther

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2020

Resume af standardbeskrivelse:

På Ellested Kvindekrisecenter (EKK) og Ellested Kvindeforsorgshjem (EKF), tager vi imod kvinder der har været udsat for vold eller trusler om vold, samt kvinder der er hjemløse eller funktionelt hjemløse og har andre særlige sociale problemer. Kvinderne kan have deres børn med i begge tilbud. Vi tilbyder en professionel indsats, hvor der er fokus på selvstændighed og på at skabe en positiv forandring i livet – samtidig giver vi midlertidig beskyttelse i dejlige trygge rammer, hvor kvinder på EKK rådgives omkring voldens konsekvenser, således hun kan påbegynde en proces hen imod et liv uden vold – og hvor kvinder på EKF støttes og rådgives i processen til at skabe et selvhjulpent liv i egen bolig. Vi ved processen for begge tilbud ofte er langvarig og kræver en respekt for individet og dennes historie, hvorfor vi vægter helhedssynet højt. Vi arbejder ud fra følgende kerneværdier: Ansvarlighed, rummelighed, respekt, indlevelse og ordentlighed.

Find vej