S/I Natur Retreat Botilbud for Veteraner

Adresse

S/I Natur Retreat Botilbud for Veteraner
Strynø Næbbevej 7
5943 Strynø

Region: Syddanmark
Kommune: Langeland
CVR nr.: 37500852

Om S/I Natur Retreat Botilbud for Veteraner

Tilbud:

 • Andre sociale tilbud

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD

Aldersgrupper:

 • 24år-

OBS: 18 - 85

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Traumatisrede veteraner

Pladser: 6

Døgntilbud: 67.200

Leder: Anne-Line Ussing

Bestyrelsesformand: Kjeld Hillingsø

Antal ansatte: 4

Fuldtidsstillinger: 4

Organisationstype: SI/fond

Oprettelsesår: 2013

Resume af standardbeskrivelse:

Natur Retreat Botilbud for Veteraner tager i mod krigsveteraner der p.g.a. psykiske lidelser, misbrugsproblemer, familieproblemer, hjemløshed - erkendte og ikke-erkendte - m.v. har brug for et midlertidigt opholdssted med henblik på at understøtte deres rehabilitering og reintegration.

Find vej