Den Musiske Helhedsskole

Kontakt

Hovednummer: 4824 5909

Organisationsleder Dorte Skovhus: 48245700

www.denmusiskehelhedsskole.dk

Adresse

Den Musiske Helhedsskole
Københavnsvej 27
3400 Hillerød

Region: Hovedstaden
Kommune: Hillerød
CVR nr.: 20353791

Om Den Musiske Helhedsskole

Tilbud:

 • Skoler
 • Familiebehandling

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Stofmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 06-18

Skolen modtager børn og unge, der ikke har kunnet fungere i det almindelige skolesystem, unge der har en baggrund med omsorgssvigt, sociale svigt, elever med diagnoser, misbrugsproblematikker, samt svigt fra forældre med misbrugsproblematikker o.l. Alle vores unge er af ovenstående grunde ikke alderssvarende i deres skolemæssige udvikling, ligesom det er tydeligt, at der er voldsomme problematikker i deres netværk.

Pladser: 20

Ledige pladser dagstilbud: 2

Døgntilbud: 50.600 kr.

Dagtilbud: 50.600,- kr.

Opsigelsesvarsel: lb. måned + 1 mdr

Antal lukkedage: 5

Leder: Erik Toft

Bestyrelsesformand: Henrik Egelund

Antal ansatte: 18

Fuldtidsstillinger: 18

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 1990

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej