Slaglille Bjernede Private Dagbehandlingsskole

Kontakt

Hovednummer: 3036 3052

www.sbpdagbehandlingsskole.dk

Adresse

Slaglille Bjernede Private Dagbehandlingsskole
Bjernedevej 25
4180 Sorø

Region: Sjælland
Kommune: Sorø
CVR nr.: 36917814

Om Slaglille Bjernede Private Dagbehandlingsskole

Tilbud:

 • Skoler

Tillægsydelser:

 • Intern skole

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

SBP Dagbehandlingsskole er et tilbud for elever på grundskoleniveau, som ikke kan tilpasse sig folkeskolen, og som derfor såvel fagligt, socialt som personligt, er i risiko for ikke at få tilstrækkeligt udbytte af deres skolegang. Elever på SBP har et udvidet behov for guidning i forhold til at kunne begå sig i skoleregi. Deres vanskeligheder giver sig ofte udslag i at de: Har svært ved at organisere- og fastholde sig selv i opgaver. Heraf følger en tendens opgiven i forhold til skolearbejde, samt manglende ”gå på mod” i forhold til nye opgaver. Har svært ved at overskue komplekse sociale felter. Dvs. har vanskeligt ved at deltage i lege, overskue andres hensigter, føler sig ensom og til tider mobbet. Har svært ved at overskue egne stærke og svage sider. Har vanskeligt ved at overskue, hvornår det er relevant at bede om hjælp, og hvornår man bare skal gide. Pointen er at eleverne, for at få udbytte af undervisningen har et ekstra behov for støtte, populært sagt, hele vejen r.

Pladser: 18

Ledige pladser dagstilbud: 10

Dagtilbud: 21068

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Antal lukkedage: 51

Visitationsansvarlig: Mette Norre Andersen, tlf.: 30363052

Leder: Mette Norre Andersen

Antal ansatte: 5

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2015

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej