Skovbærgården

Kontakt

Hovednummer: 5936 3332

mobil Hans Flink: 41410846

www.skovbaergaarden.dk

Adresse

Skovbærgården
Smedestræde 1A
4583 Sjællands Odde

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 21943800

Om Skovbærgården

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Skoler

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd

Diagnoser:

 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 18-23år

OBS: 4 til 12 år ved indskrivningen.

Skovbærgården har erfaring i socialpædagogisk behandling af børn med tilknytningsforstyrelser og anden form for skade ved tidlig omsorgssvigt. Skovbærgården er et lille opholdsted med plads til syv børn, som ved INDSKRIVNINGEN er fra fem til tolv år. Skovbærgården henvender sig til børn, som ofte er opvokset under meget vanskelige vilkår, og som har været udsat for omsorgssvigt med deraf følgende følelsesmæssige belastninger. På Skovbærgården er der mulighed for undervisning i intern skole, eller det kommunale skoletilbud.Vores pædagogik er inspireret af Niels Peter Rygårds tanker om omsorgsfulde, strukturerede pædagogiske rammer med ansvarlige voksne, og med udgangspunkt i neuropsykologien, som beskrevet af Susan Hart. Vi vægter faglig og personlig udvikling højt, derfor er der tilknyttet både psykolog og supervisor til stedet,ligesom alle løbende videreuddanner sig.

Pladser: 7

Døgntilbud: 67.760

Dagtilbud: 11.846

Opsigelsesvarsel: 1 md.

Visitationsansvarlig: Hans Flink, tlf.: 41410846

Leder: Hans Flink

Bestyrelsesformand: Camille Munch

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 7,1

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 1999

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej