Skovlyskolen ApS

Adresse

Skovlyskolen ApS
Friheden 12
4440 Mørkøv

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 34900140

Om Skovlyskolen ApS

Tilbud:

 • Skoler

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Afvigelser i personligheden
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På Skovly skolen giver det ikke mening at navngive klasserne efter elevernes klassetrin, da der i nogle klasser kan være en forholdsvis stor aldersspredning. Derfor har vi valgt at kalde klasserne aborre 1, aborre 2 og laks. Eleverne er inddelt efter deres faglige og sociale kompetencer, så klasserne bliver så homogene, som det er muligt. Undervisningens indhold tilrettelægges og målrettes de enkelte grupper på en sådan måde, at eleverne så vidt muligt modtager undervisningen i det samme emne på samme tid. At flere elever undervises i det samme stof, giver en bedre dynamik og skaber rum for samarbejde. Aborre 2 er skolens indskoling, Aborre 1 er skolens mellemtrin og Laks er skolens overbygning. Hos aborrerne er der især fokus på træning af grundlæggende færdigheder i alle fag og de praktisk/musiske aktiviteter er omdrejningspunktet i mange af aktiviteterne. Hos laksene er undervisningen i højere grad målrettet 9. klasses afgangsprøve, hvilket vil sige at de faglige krav og ansvar

Pladser: 20

Ledige pladser dagstilbud: 2

Dagtilbud: 32727

Opsigelsesvarsel: løbende mnd + 30 dage

Visitationsansvarlig: Maj-Britt H. Petersen, tlf.: 40347451

Leder: Maj-Britt H. Petersen

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2007

Resume af standardbeskrivelse:

Dagbehandlingstilbuddet Skovly skolen ligger på Friheden 12, 4440 Mørkøv, i dejlige grønne omgivelser med en park lignende grund. Der fodboldbane, basketballbane, multibane, bålhytte, 300 m aktivitetsti, træer at kravle i, masser af plads og skoven som nabo. Vi har musiklokale og har for nylig etableret et 100 kvm stort lege og klatrestativ. Personalet består af uddannede lærer og pædagoger som samarbejder i mindre teams omkring vores målgruppe. Skolens fysiske rammer er ny etablerede og består af knap 300 kvm. Vores undervisningslokaler er fordelt på to etager Der er bærbar computer til alle eleverne og ipad efter behov/aktivitet. Fysik afholdes i lokaler, som vi låner af Jyderup privat og heldagsskole. Idræt afholdes ude, på stadion i Holbæk eller i Knabstruphallen. Vi har busser, så vi kan flytte undervisningen væk fra matriklen.

Find vej