Skovmosen

Kontakt

Hovednummer: 2929 6777

Leder: 29296777
Administration: 30465958

www.hovmosegaard.dk

Adresse

Skovmosen
Skovmosen 8
3450 Allerød

Region: Hovedstaden
Kommune: Allerød
CVR nr.: 17814001

Om Skovmosen

Tilbud:

 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 16-29

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På Skovmosen arbejder vi anerkendende, helhedsorienteret og med respekt for og med udgangspunkt i den unges ønsker, ressourcer og behov. Samtidig har vi naturligvis altid fokus på de af kommunen og den unge fastsatte mål. Vi tilpasser vores forventninger til den enkelte, da vi tror på, at det er igennem forventninger, ressourcefokusering, anerkendelse og motivation, at et menneske kan udvikle sig. På Skovmosen arbejder vi ud fra forskellige metoder og strategier. Blandt de vigtigste metoder er TEEACH, KRAP, LOW AROUSEL og NEUROPÆDAGOGIK. Alle metoderne bidrager med redskaber, der gør hverdagen mere forudsigelig og overskuelig -og mindsker den unges stressniveau. Vi arbejder med relationer og nærvær i de enkelte situationer -alt efter hvad den unge kan honorere. Vi er opmærksomme og autentiske i vores tilgang til den enkelte unge. Vi ved hvor væsentligt det er, at den unge oplever sit bosted som et rart og trygt sted med samvær og medindflydelse. 

Pladser: 12

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 70939

Dagtilbud: 22950

Andre sociale tilbud: Udslusningsboliger kr. 32.854

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Visitationsansvarlig: Heidi Stenbæk, tlf.: 29296777

Leder: Heidi Stenbæk

Antal ansatte: 15

Fuldtidsstillinger: 11

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2016

Resume af standardbeskrivelse:

Hvorfor Skovmosen? Fordi vores unikke rammer og professionelle tilgang gør forskellen! På Skovmosen bor de unge på et bosted med faste rutiner, stor omsorg, hygge, tryghed, målrettet guidning og fantastiske omgivelser med uanede muligheder. Vores styrke: • vi er et lille trygt hjemligt miljø for 8 beboere • vi brænder for at gøre en forskel for de unge – og vi gør det! • vi er der hver dag, aften og nat – også juleaften og nytårsaften • vi giver unge de bedst mulige betingelser for på sigt at kunne fungere i egen bolig • vi har mangfoldige muligheder for beskæftigelse, og hvor det er relevant, mulighed for STU-forløb på Hovmosegaard STU

Download standardbeskrivelse

Find vej