Slusen i Sorø

Kontakt

Hovednummer: 6068 8080

Carsten Fabricius: 60 68 80 80
Henriette Fabricius: 60 68 80 81

www.slusen.com

Adresse

Slusen i Sorø
Nørrevej 11
4180 Sorø

Region: Sjælland
Kommune: Sorø
CVR nr.: 30518012

Om Slusen i Sorø

Tilbud:

 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 15-23

Der arbejdes med samtaleterapi i forskellige former, men primært benyttes det terapeutiske værktøj Relationsbaseret Ledelse, samt Kognitiv og Social træning. Vi har endnu ikke benyttet nogen form for magtanvendelse i vores arbejde, siden år 2000, med baggrund i vores metode og har særdeles gode resultater.

Pladser: 10

Døgntilbud: 55.631

Andre sociale tilbud: aftales

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 1 md.

Leder: Carsten Fabricius

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 10,34

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

Vi påtager os ansvaret ! - Hvis du som kommune vil slipper det...?

Døgnbehandling.

"VI INKLUDERER FAMILIEBEHANDLING I OPGAVEN"

"VI FREMLÆGGER SKRIFTLIG DOKUMENTATION FOR UDVIKLING OG FORANDRING - IHT. HANDLEPLANENS 6 FOKUSPUNKTER + TILLÆG "

"VI GØR DET VI SIGER VI GØR"

SLUSEN ER SELV-UDVIKLING OG HÅRDT ARBEJDE.

VI TILLADER VIRKELIGHEDEN, MED BÅDE FIASKO OG SUCCES.

VI SKABER TRYGHED, VED AT UDFORDRE DET UTRYGGE.

SLUSEN ER IKKE EN PASNINGSORDNING !!! - HELDIGVIS ;-)

- Vi ér anderledes - BUM.

Prøv os - Mød os - Bliv nysgerrig... Vi har noget at byde på :-)

Slusen er en absolut hensigtsmæssig nyanbringelse eller fortsættelse af evt. tidligere anbringelser, hvor der nu ønskes en ny pædagogisk vinkel, der kan få lavet opsamling og forandring af tidligere indsats.

Vi arbejder målrettet behandlings- og udviklingsmæssigt, gennem daglig træning og virke, samt samtaleterapeutisk, med både Relationsbaseret Ledelse® og kognitiv træning.

Vi byder velkommen til unge med udfordringer, der ønsker livsforandringer, i alderen 15 - 23 år

Vi arbejder under §142–5,  §107, §76, samt udslusningsforløb med relationelt tilknyttede konsulenter. Vi er døgndækket.

Relationsbaseret Ledelse® er et registreret varemærke - Et effektivt terapeutisk/pædagogisk dialogværktøj, der tager udgangspunkt i følgende læresætning:

Du kan ikke flytte så meget som et komma i et andet menneskes kontekst, uden at have tilladelse til at komme indenfor.

- Citat: Carsten Fabricius.

Download standardbeskrivelse

Find vej