Kontakt

Hovednummer: 7468 7829

søgårdhus.dk

Adresse

Søgårdhus SYD
Flensborg Landevej 23
6200 Åbenrå

Region: Syddanmark
Kommune: Aabenraa
CVR nr.: 21434094

Om Søgårdhus SYD

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Behandlings- og specialundervisningstilbud
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem
 • Skibsprojekt § 43, stk. 1, nr. 6
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 14-23 + udslusning

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Relationspædagogisk tilgang Miljøterapeutisk tilgang Social læringstilgang Inklusionspædagogisk tilgang Kognitiv tilgang Neuropædagogisk tilgang Ressourceorienteret tilgang Narrativ tilgang Anerkendende tilgang.

Pladser: 18

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 76730

Dagtilbud: 32425

Andre sociale tilbud: individuelt

Opsigelsesvarsel: Løbende+1mdr.

Leder: Tom Madsen

Visitationsansvarlig: Tom Madsen, tlf.: 21262516

Antal ansatte: 25

Fuldtidsstillinger: 25

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1998

Find vej