Social konsulenterne Reflekt ApS

Kontakt

Hovednummer: 2242 3590

www.skreflekt.dk

Adresse

Social konsulenterne Reflekt ApS
Vestergade 4
4200 Slagelse

Region: Sjælland
Kommune: Slagelse
CVR nr.: 30277392

Om Social konsulenterne Reflekt ApS

Tilbud:

 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Familiebehandling
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Stofmisbrug
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

SK Reflekt tilbyder pædagogiske interventioner og fleksible behandlingsindsatser. Vores ydelser er målrettet til børn, unge, voksne og familier, hvor der er mistrivsel. Vores ydelser hjælper individerne med at udvikle egne livsfærdigheder, hvormed deres hverdag bliver mere positiv og konstruktiv. Vores samarbejdspartnere er hovedsageligt kommuner, men kan også være institutioner og andre, som har brug for hjælp til at løse opgaver i forhold til udsatte børn, unge, voksne og familier. I samråd med den enkelte tilpasser vi indsatsen for at matche den unges eller families behov bedst muligt. Vi tror på, at indsatsen skal være mindst mulig – men tilstrækkelig. Vi arbejder forebyggende og tager udgangspunkt i et ressourceorienteret, løsningfokuseret og systemisk perspektiv. Ud fra en helhedstænkning og professionelt relationsarbejde støtter og udvikler vi børn, unge, voksne og familiers samfundsmæssige og familiære kompetencer. Social Konsulenterne Reflekt vægter et solidt information

Pladser: 6

Leder: Morten Klintebjerg / Hans Avenstrup

Antal ansatte: 16

Fuldtidsstillinger: 15,31

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2007

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej