Søndertoftegård

Kontakt

Hovednummer: 4033 0301

Lasse Vanman: 28992325
Jes Arnild: 40330301

www.søndertoftegård.dk

Adresse

Søndertoftegård
Toftevej 33
3250 Gilleleje

Region: Hovedstaden
Kommune: Gribskov
CVR nr.: 14391290

Om Søndertoftegård

Tilbud:

  • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

  • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

  • Udadreagerende adfærd
  • Indadreagerende adfærd

Aldersgrupper:

  • 13-17år
  • 18-23år

OBS: 16 -

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På Opholdsstedet Søndertoftegård, bruger vi en narrativ og anderkendende tilgang i vores arbejde med de unge. Ved at fortælle sin historie og sine oplevelser skaber det mening og styrker den unges identitet og forståelse. Vi bruger med fordel elementer fra den narrative tilgang, hvor en af grundstenene er anerkendelse. Netop anerkendelse er vigtig i arbejdet med de unge. Anerkendelse er ikke det samme som at forstå, og i anerkendelsen skal vi ikke vurdere, men netop anerkende og respektere, hvad de unge fortæller os. Den kognitive tilgang bliver der arbejdet med. Det at kunne forstå at følelser - krop - tanker og adfærd er nært forbundet med hinanden og med omverdenen er vigtigt i arbejdet med at opbygge selvværd, færdigheder og selvtillid hos den enkelte unge.

Pladser: 4

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: kr 44.810

Opsigelsesvarsel: lb md + 30 dg

Leder: Jes Arnild

Bestyrelsesformand: Kirsten Østerby

Antal ansatte: 3

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1990

Resume af standardbeskrivelse:

Målgruppe Søndertoftegård er for unge med behov for længerevarende anbringelse. Vi modtager unge, som typisk er vokset op under ustabile og kaotiske forhold. Deres vanskeligheder viser sig ofte ved, at de følelsesmæssigt og socialt er umodne, at de er understimulerede, at deres selvværd og selvfølelse er lav. Nogle af dem er begyndende kriminelle, i et begyndende misbrug, etc. På Søndertoftegård har vi gode erfaringer med: Unge, som igennemen en længere årrække har været anbragt uden for hjemmet f.eks. i familiepleje eller lign. og som har behov for en mere selvstændig tilværelse, inden de udsluses til egen bolig. Sent udviklede, som har brug for en længerevarende botræning, inden de udsluses til egen bolig. Der modtages ikke unge med svære misbrugsproblemer eller svære psykiske problemer eks. selvmordstruede unge eller unge med spiseforstyrelser. Det er en betingelse, at de unge er i arbejde eller i et uddannelsesforløb, eller på anden måde er beskæftigede i dagtimerne.

Download standardbeskrivelse

Find vej