Solutio Egebjerg

Kontakt

Hovednummer: 8844 4777

Direktør, Solutio Gruppen: 25853819
Direktør, Solutio Gruppen: 25853819

www.solutiogruppen.dk

Adresse

Solutio Egebjerg
Egebjerg hovedgade 15
4500 Nykøbing sj.

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 33279043

Om Solutio Egebjerg

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-65

Vi er specialiseret i borgere med svære psykiske og sociale problemstillinger. Borgere som eksempelvis har en svært behandlelig skizofreni, forstyrrelser i personligheden , dobbeldiagnoser, udadreagerende adfærd, retslige foranstaltninger og misbrugsproblematikker.

Pladser: 13

Døgntilbud: 92.526,12

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 1 mdr.

Leder: Per Valter

Bestyrelsesformand: Mette Thomas

Antal ansatte: 19

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2010

Resume af standardbeskrivelse:

X

Find vej