Soranahus

Kontakt

Hovednummer: 5780 6780

Leder, Heidi Holst Seeger: 51815816

www.soranahus.dk

Adresse

Soranahus
Hovedgaden 16
4340 Tølløse

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 36109920

Om Soranahus

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud
 • Familiebehandling
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-25

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På Soranahus er den pædagogiske forståelsesramme neuropsykologi og neuropædagogik. Vores pædagogiske hjørnesten og værdier er baseret på struktur, low arousal med en anerkendende og mentaliserende tilgang samt kognitiv adfærdsterapi. Hvor neuropsykologi og neuropædagogik er selve forståelsesrammen er anerkendende pædagogik, mentalisering samt kognitiv adfærdsterapi metoder/tilgange, hvorved vi skaber resultater.

Pladser: 11

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 95.812,5

Opsigelsesvarsel: Lbd måned + en måned

Visitationsansvarlig: Heidi Holst Seeger, tlf.: 51815816

Leder: Heidi Holst

Bestyrelsesformand: Finn Gårdskjaaer, Fhv Kommunal direktør

Antal ansatte: 15

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2014

Resume af standardbeskrivelse:

Fonden Soranahus hjælper unge med psykiske og sociale vanskeligheder gennem de svære teenageår og forbereder dem på en selvstændig voksentilværelse. Vi tilbyder døgnbehandling, aflastning, midlertidigt botilbud og efterværn i et højt fagligt miljø, og vi er eksperter i at hjælpe de unge til at vælge rusmidler fra. Desuden tilbyder vi familiesupervision, som indgår uden merpris ved døgnanbringelse. Soranahus er et familiært opholdssted med 11 pladser for unge mellem 12 og 18 år (mulighed for op til 25 år) som ligger i Undløse by lidt syd for Holbæk, på Sjælland.

Download standardbeskrivelse

Find vej