Kontakt

Hovednummer: 5780 6780

www.soranahus.dk

Adresse

Soranahus
Hovedgaden 16
4340 Tølløse

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 36109920

Om Soranahus

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-25

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På Soranahus er den pædagogiske forståelsesramme neuropsykologi og neuropædagogik. Vores pædagogiske hjørnesten og værdier er baseret på struktur, low arousal med en anerkendende og mentaliserende tilgang samt kognitiv adfærdsterapi. Hvor neuropsykologi og neuropædagogik er selve forståelsesrammen er anerkendende pædagogik, mentalisering samt kognitiv adfærdsterapi metoder/tilgange, hvorved vi skaber resultater.

Pladser: 11

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 95.812,5

Opsigelsesvarsel: Lbd måned + en måned

Leder: Heidi Holst

Visitationsansvarlig: Heidi Holst Seeger, tlf.: 51815816

Antal ansatte: 15

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2014

Find vej