Springbrættet

Kontakt

Hovednummer: 4042 2605

www.springbrættet-stu.dk

Adresse

Springbrættet
Bavsøvej 25
9632 Møldrup

Region: Midtjylland
Kommune: Viborg
CVR nr.: 31961467

Om Springbrættet

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Andre sociale tilbud
 • Familiebehandling

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • Familiebehandling
 • STU-uddannelse
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuelt krænket problematik
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 16-28 år

Systemisk pædagogik med miljøterapeutiske metoder.

Pladser: 18

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 2

Dagtilbud: Individuelt tilbud u

Opsigelsesvarsel: lbn. måned + 30 dage

Visitationsansvarlig: Kjeld Christensen, tlf.: +4540422605

Leder: Kjeld Christensen

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 8,0

Organisationstype: I/S

Oprettelsesår: 2009

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej