Springbrættet Bavsøgård ApS

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 4042 2605

www.springbrættet-stu.dk

Adresse

Springbrættet Bavsøgård ApS
Bavsøvej 25
9632 Møldrup

Region: Midtjylland
Kommune: Viborg
CVR nr.: 44171430

Om Springbrættet Bavsøgård ApS

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Behandlings- og specialundervisningstilbud

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuelt krænket problematik
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 16-28 år

Systemisk pædagogik med miljøterapeutiske metoder.

Pladser: 25

Ledige pladser dagstilbud: 2

Dagtilbud: 22.810

Opsigelsesvarsel: lbn. måned + 30 dage

Leder: Kjeld Christensen

Visitationsansvarlig: Kjeld Christensen, tlf.: +4540422605

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 8,0

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2009

Find vej