Kontakt

Hovednummer: 2860 2669

https://www.skolensputnik.dk/

Adresse

Sputnik
hejrevej 43 1.
2400 København NV

Region: Hovedstaden
Kommune: København
CVR nr.: 27438148

Om Sputnik

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Behandlings- og specialundervisningstilbud

Tillægsydelser:

 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 6-30

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Sputnik anvender en systemisk-narrativ tilgang kombineret med diagnosespecifikke redskaber.

Personalet er uddannet i de faglige tilgange via faste grundkurser i autisme og ADHD og en 1-årig systemisk-narrativ efteruddannelse, som tilbydes alle medarbejdere.

Vi benytter os af følgende faglige tilgange:

Systemisk tilgang

Narrativ tilgang

Mentaliseringsbaseret tilgang

Kognitiv tilgang

Ressourcesfokuseret og anerkendende tilgang

Autismespecifik tilgang

ADHD-specifik tilgang

Psykoedukation

Sputnik har udviklet et redskabskatalog med 20 socialpædagogiske redskaber, som anvendes i dagligdagen, fx bagdøre, dagshjælperskema, sociale historier, tegneseriesamtale, pralebogen og eksternaliserende samtale.

Vi tilbyder dagbehandling, STU, botilbud, mentorordning og kursuscenter. Sputnik er desuden VISO-leverandør for Socialstyrelsen.

Pladser: 300

Ledige pladser dagstilbud: 2

Leder: Allan laursen

Visitationsansvarlig: Lars Wagner, tlf.: 51784626

Antal ansatte: 260

Fuldtidsstillinger: ca. 245

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 1999

Find vej