Sputnik

Kontakt

Hovednummer: 2860 2669

Carsten Gylling : cra@skolensputnik.dk

https://www.skolensputnik.dk/

Adresse

Sputnik
hejrevej 43 1.
2400 København NV

Region: Hovedstaden
Kommune: København
CVR nr.: 27438148

Om Sputnik

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Familiebehandling
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 6-30

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Sputnik anvender en systemisk-narrativ tilgang kombineret med diagnosespecifikke redskaber.

Personalet er uddannet i de faglige tilgange via faste grundkurser i autisme og ADHD og en 1-årig systemisk-narrativ efteruddannelse, som tilbydes alle medarbejdere.

Vi benytter os af følgende faglige tilgange:

Systemisk tilgang

Narrativ tilgang

Mentaliseringsbaseret tilgang

Kognitiv tilgang

Ressourcesfokuseret og anerkendende tilgang

Autismespecifik tilgang

ADHD-specifik tilgang

Psykoedukation

Sputnik har udviklet et redskabskatalog med 20 socialpædagogiske redskaber, som anvendes i dagligdagen, fx bagdøre, dagshjælperskema, sociale historier, tegneseriesamtale, pralebogen og eksternaliserende samtale.

Vi tilbyder dagbehandling, STU, botilbud, mentorordning og kursuscenter. Sputnik er desuden VISO-leverandør for Socialstyrelsen.

Pladser: 300

Ledige pladser dagstilbud: 2

Visitationsansvarlig: Lars Wagner, tlf.: 51784626

Leder: Allan laursen

Bestyrelsesformand: Allan Simonsen

Fuldtidsstillinger: ca. 220

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 1999

Resume af standardbeskrivelse:

Se mere på vores hjemmesider eller ring direkte til én af vores områdechefer:

Skolen Sputnik - skoledagbehandling
Skolen Sputnik tilbyder skoledagbehandling for to målgrupper:

 • Elever med autisme og psykisk sårbarhed
 • Elever med socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD

Vi tilbyder undervisning fra 0.-10. klasse. Skolerne ligger i København, på Frederiksberg og i Gentofte.

Skolechef: Jesper S. T. Larsen ​Telefon:​ 20 30 17 85 E-mail: ​jla@skolensputnik.dk
Skolechef: Carsten Gylling Telefon: ​28 60 26 69 E-mail: cra@skolensputnik.dk

www.skolensputnik.dk

Sputnik STU - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og HF-Inklusion
Sputnik STU er en tre-årig ungdomsuddannelse for unge med autisme og psykisk sårbarhed med afdelinger i København og Hillerød. Herudover tilbyder vi HF-Inklusion for samme målgruppe - en 3-årig kompetencegivende HF i samarbejde med KVUC.

Skolechef: Carsten Gylling Telefon: ​28 60 26 69 E-mail: cra@skolensputnik.dk

www.sputnikstu.dk

Sputnikkollegiet - botilbud
Sputnikkollegiet har tre botilbud for unge med autisme. Botilbuddene er under §107 i Serviceloven:

 • Sputnikkollegiet på Frederiksberg
 • Sputnikkollegiet i Virum
 • Sputnikhyblerne på Østerbro

Leder Bettina Raaschou bra@skolensputnik.dk  26254730

www.sputnikkollegiet.dk

Kursuscenter Sputnik - kurser for lærere og pædagoger 
Kursuscenter Sputnik tilbyder pædagogiske kurser og efteruddannelse fra vores kursusscenter i København.
Kurserne omfatter blandt andet:

 • Systemisk-narrativ efteruddannelse
 • Systemisk-narrativ lederuddannelse
 • Grundkurser i autisme, ADHD og konflikthåndtering
 • Mentoruddannelse, mødekursus m.m.

Kursuscenter Sputnik er VISO-specialist for Socialstyrelsen.

Kursuscenterchef: Jesper S. T. LarsenTelefon:​ 20 30 17 85 E-mail: ​jla@skolensputnik.dk

www.kursuscentersputnik.dk

Find vej