Sputnik

Kontakt

Hovednummer: 2625 4730

skolensputnik.dk

Adresse

Sputnik
Svanevej 22
2400 København NV

Region: Hovedstaden
Kommune: København
CVR nr.: 27438148

Om Sputnik

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 6-30

Sputnik tilbyder fire ydelser: * Skolen Sputnik, skoledagbehandling for elever med autisme og psyskisk sårbarhed eller socio-emotionelle forstyrrelser og ADHD. * Sputnik STU, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med autisme og psykisk sårbarhed. * Sputnikkollegiet, §107 botilbud for unge med autisme og * Kursuscenter Sputnik, kurser og efterudddannelse for lærere og pædagoger.

Pladser: 300

Leder: Bettina Raaschou

Bestyrelsesformand: Allan Simonsen

Fuldtidsstillinger: ca. 220

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 1999

Resume af standardbeskrivelse:

Se mere på vores hjemmesider eller ring direkte til én af vores områdechefer:

Skolen Sputnik - skoledagbehandling
Skolen Sputnik tilbyder skoledagbehandling for to målgrupper:

 • Elever med autisme og psykisk sårbarhed
 • Elever med socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD

Vi tilbyder undervisning fra 0.-10. klasse. Skolerne ligger i København, på Frederiksberg og i Gentofte.

Skolechef: Jesper S. T. Larsen ​Telefon:​ 20 30 17 85 E-mail: ​jla@skolensputnik.dk
Skolechef: Carsten Gylling Telefon: ​28 60 26 69 E-mail: cra@skolensputnik.dk

www.skolensputnik.dk

Sputnik STU - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og HF-Inklusion
Sputnik STU er en tre-årig ungdomsuddannelse for unge med autisme og psykisk sårbarhed med afdelinger i København og Hillerød. Herudover tilbyder vi HF-Inklusion for samme målgruppe - en 3-årig kompetencegivende HF i samarbejde med KVUC.

Skolechef: Carsten Gylling Telefon: ​28 60 26 69 E-mail: cra@skolensputnik.dk

www.sputnikstu.dk

Sputnikkollegiet - botilbud
Sputnikkollegiet har tre botilbud for unge med autisme. Botilbuddene er under §107 i Serviceloven:

 • Sputnikkollegiet på Frederiksberg
 • Sputnikkollegiet i Virum
 • Sputnikhyblerne på Østerbro

Leder Bettina Raaschou bra@skolensputnik.dk  26254730

www.sputnikkollegiet.dk

Kursuscenter Sputnik - kurser for lærere og pædagoger 
Kursuscenter Sputnik tilbyder pædagogiske kurser og efteruddannelse fra vores kursusscenter i København.
Kurserne omfatter blandt andet:

 • Systemisk-narrativ efteruddannelse
 • Systemisk-narrativ lederuddannelse
 • Grundkurser i autisme, ADHD og konflikthåndtering
 • Mentoruddannelse, mødekursus m.m.

Kursuscenter Sputnik er VISO-specialist for Socialstyrelsen.

Kursuscenterchef: Jesper S. T. LarsenTelefon:​ 20 30 17 85 E-mail: ​jla@skolensputnik.dk

www.kursuscentersputnik.dk

Find vej