Stainagaard

Kontakt

Hovednummer: 8657 9385

Leder Heidi Sørensen: 40779794

www.stainagaard.dk

Adresse

Stainagaard
Sønderlundsvej 3
8660 Skanderborg

Region: Midtjylland
Kommune: Skanderborg
CVR nr.: 21474940

Om Stainagaard

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18 - og opefter

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vores tilgang er recoveryorienteret, og i behandlingen arbejder vi med miljøterapi, relationel behandling, terapeutisk samtale, m.m. Metodisk anvender vi desuden bl.a. social træningsgruppe, massage, NADA og når der er interesse for det mindfulnesstræning. Til at sætte konkrete mål for beboerens ophold anvender vi udviklingsplaner, hvor vi på daglig basis fører journal og løbende sender statusser til sagsbehandler i bevillingskommunen. Dertil er vi ved at indføre SOL (Strereduktions- Og Læringsmodel), som er et redskab til at forebygge konflikter og selvskade. Vi prioriterer et godt samarbejde med eksterne parter og har solid erfaring med at koordinere dette. Alle beboere har en kontaktperson blandt medarbejderne i vores tværfaglige medarbejdergruppe, som løbende videreuddanner sig.

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 79.267

Opsigelsesvarsel: lb md + 1 md

Visitationsansvarlig: Heidi Sørensen, tlf.: 40779794

Leder: Heidi Sørensen

Bestyrelsesformand: Tommy Midtgaard Jensen

Antal ansatte: 13

Fuldtidsstillinger: 10,13

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1983

Resume af standardbeskrivelse:

Stainagaard har siden 1983 været drevet som et botilbud, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kunne bo, arbejde og udvikle sig sammen, hvor​ tanker om personlig udvikling, respekt, og fællesskab altid har været en rød tråd i de pædagogiske tiltag. Vi arbejder systematisk med at sikre høj kvalitet i vores ydelser, ved løbende at evaluere vores indsatser og metoder og lave resultatdokumentation. Dertil videreuddanner vi os og følger med i forskningen indenfor de felter vi arbejder med, så vi forbliver fagligt skarpe og har den nyeste viden. Vi har stor erfaring i at koordinere samarbejdet mellem de mange parter der tager del i et behandlingsforløb. Både ledelse og personale på Stainagaard har specialiseret viden og uddannelse i det pædagogiske og terapeutiske arbejde med mennesker, som har svære psykiske vanskeligheder. Faste medarbejdere er faguddannede, med en grunduddannelse indenfor det sociale, psykologiske eller sundhedsfagligeområde. Alle ansatte modtager løbende supervision.

Download standardbeskrivelse

Find vej