Stoa Fonden, Botilbuddet Stainagaard

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 2325 3906

www.stainagaard.dk

Adresse

Stoa Fonden, Botilbuddet Stainagaard
Sønderlundsvej 3
8660 Skanderborg

Region: Midtjylland
Kommune: Skanderborg
CVR nr.: 21474940

Om Stoa Fonden, Botilbuddet Stainagaard

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18 - og opefter

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vores tilgang er recoveryorienteret, og i behandlingen arbejder vi med miljøterapi, relationel behandling, terapeutisk samtale, m.m. Metodisk anvender vi desuden bl.a. social træningsgruppe, massage, NADA og når der er interesse for det mindfulnesstræning. Til at sætte konkrete mål for beboerens ophold anvender vi udviklingsplaner, hvor vi på daglig basis fører journal og løbende sender statusser til sagsbehandler i bevillingskommunen. Dertil er vi ved at indføre SOL (Strereduktions- Og Læringsmodel), som er et redskab til at forebygge konflikter og selvskade. Vi prioriterer et godt samarbejde med eksterne parter og har solid erfaring med at koordinere dette. Alle beboere har en kontaktperson blandt medarbejderne i vores tværfaglige medarbejdergruppe, som løbende videreuddanner sig.

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 91.955

Opsigelsesvarsel: lb md + 2 md

Leder: Direktør Jeanette Skjold

Visitationsansvarlig: Direktør Jeanette Skjold, tlf.: 30351505

Antal ansatte: 13

Fuldtidsstillinger: 10,13

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1983

Find vej