Fonden Startskuddet

Kontakt

Hovednummer: 5159 6911

Døgn Leder: 50810218
Døgntelefon: 55930305
Direktør: 51596911

www.startskuddet.dk

Adresse

Fonden Startskuddet
Gl. Præstøvej 6
4735 Mern

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
CVR nr.: 34595429

Om Fonden Startskuddet

Tilbud:

 • Skoler

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • Familiebehandling
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Familier eller mor/barn modtages

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15-65

Se målgrupper for de enkelte tilbud på www.startskuddet.dk. Generelt er Startskuddets kernekompetence unge og voksne, der stort set alle uden held har været gennem en række anbringelses-, dag- og skoletilbud. Målgruppen er udfordret af svære psykiske og sociale vanskeligheder som fx massivt omsorgssvigt, tilknytnings- og personlighedsforstyrrelser og andre psykiske diagnoser, (medfødte) hjerneskader – eventuelt kombineret med domme til alternativ afsoning. Vores force er, at vi kan finde løsninger, hvor andre er kommet til kort. Startskuddet sætter mennesket i centrum og ser det hele menneske, og vi arbejder derfor kreativt med at finde både døgn- og dagtilbud (egne eller eksterne). Vi modtager akut og kan inden for få dage etablere en foranstaltning, der giver mening for borgeren og kommunen.

Pladser: 15

Ledige pladser dagstilbud: 5

Døgntilbud: individuelt fra 75.9

Dagtilbud: 24.983 / 31.898

Andre sociale tilbud: individuelt

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + en m

Leder: Jacob Tinggaard

Bestyrelsesformand: Geert Jørgensen

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 2012

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej