Opholdsstedet Stedet

Kontakt

Hovednummer: 2515 6518

www.oph-stedet.dk

Adresse

Opholdsstedet Stedet
Thulevej 4 A
3060 Espergærde

Region: Hovedstaden
Kommune: Helsingør
CVR nr.: 14527702

Om Opholdsstedet Stedet

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Familiebehandling

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 13-23

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Narrativ metode

Pladser: 8

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 82819

Opsigelsesvarsel: 1 md

Leder: Jan Christensen

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1987

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej