Stenbæk, Bang & Willumsen, Privatpraktiserende Pædagoger ApS

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 2513 2001

www.weekendfritten.dk

Adresse

Stenbæk, Bang & Willumsen, Privatpraktiserende Pædagoger ApS
Oehlenschlægergade 16B
4200 Slagelse

Region: Sjælland
Kommune: Slagelse
CVR nr.: 37348953

Om Stenbæk, Bang & Willumsen, Privatpraktiserende Pædagoger ApS

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • ADHD

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: Aldersgruppen er fra 3-17 år. Vores brugere er delt på 2 weekends - efter alder/kognitivt niveau

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vores omdrejningspunkt er socialpædagogisk arbejde og vejledning. Vores faglige sigte er, at deltagerne: kan holde fri i kendte og trygge rammer. -får mulighed for at være i positive samspil med andre børn, unge og voksne. -får tilbud om aktiviteter og oplevelser, der er passende for det kognitive niveau, og som vedkommende finder glæde ved. -får mulighed for at øve sig i praktiske færdigheder af forskellig art, som er naturligt forekommende i weekendsammenhæng. -får mulighed for at øve sociale færdigheder i et trygt miljø, hvor der er kendte voksne at evaluere sammen med og som kan guide og vejlede. Målsætninger inden for denne ramme fastsættes for den enkelte deltager i samarbejde med nøglepersoner omkring individet. Det giver os mulighed for at udøve pædagogisk virksomhed i forhold til at give de enkelte deltagere mulighed for at øve sig i færdigheder, der er passende for den enkeltes udviklingsniveau. De individuelle udviklingsmål evalueres løbende sammen med barn og sagsbehandler.

Pladser: 10

Andre sociale tilbud: Aflastningsdøgn fra kr. 2.400 til kr. 4.000 pr. påbegyndt døgn

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 30 dage

Leder: Berit Stenbæk

Visitationsansvarlig: Maria Willumsen, tlf.: 20411279

Antal ansatte: 16

Fuldtidsstillinger: 9,1

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2016

Find vej