Stoa Gruppen

Kontakt

Hovednummer: 8652 0784

www.stoa.dk

Adresse

Stoa Gruppen
Adelgade 2b
8660 Skanderborg

Region: Midtjylland
Kommune: Skanderborg
CVR nr.: 26838045

Om Stoa Gruppen

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-40, 18-85

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vores tilgang er recoveryorienteret, og i behandlingen arbejder vi med miljøterapi, relationel behandling, mentalisering, terapeutisk samtale, m.m. Dertil tilbyder vi en tresporet behandling af spiseforstyrrelser. Metodisk anvender vi desuden bl.a. social træningsgruppe, massage, NADA og når der er interesse for det mindfulnesstræning. Til at sætte konkrete mål for beboerens ophold anvender vi udviklingsplaner, hvor vi på daglig basis fører journal og løbende sender statusser til sagsbehandler i handlekommunen. Dertil anvender vi SOL (Strereduktions- Og Læringsmodel), som er et redskab vi har udviklet, så vi - ud fra bl.a. trafiklysmodellen - kan tale om hvordan man har det, mhp at forebygge konflikter og selvskade.

Pladser: 6

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Kr. 99.700

Andre sociale tilbud: Opholdspris § 108 Kr. 69.100

Opsigelsesvarsel: Løbende mdr + 90 dag

Visitationsansvarlig: Jeanette Skjold, tlf.: 30351505

Leder: Direktør Jeanette Skjold

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 11

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2002

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej