Stoa Gruppen

Kontakt

Hovednummer: 8652 0784

Mobil til leder Heidi Sørensen: 40779794

Leder Heidi Sørensen: hs@stoa.dk

www.stoa.dk

Adresse

Stoa Gruppen
Adelgade 2b
8660 Skanderborg

Region: Midtjylland
Kommune: Skanderborg
CVR nr.: 26838045

Om Stoa Gruppen

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-40, 18-85

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vores tilgang er recoveryorienteret, og i behandlingen arbejder vi med miljøterapi, relationel behandling, mentalisering, terapeutisk samtale, m.m. Dertil tilbyder vi en tresporet behandling af spiseforstyrrelser. Metodisk anvender vi desuden bl.a. social træningsgruppe, massage, NADA og når der er interesse for det mindfulnesstræning. Til at sætte konkrete mål for beboerens ophold anvender vi udviklingsplaner, hvor vi på daglig basis fører journal og løbende sender statusser til sagsbehandler i handlekommunen. Dertil anvender vi SOL (Strereduktions- Og Læringsmodel), som er et redskab vi har udviklet, så vi - ud fra bl.a. trafiklysmodellen - kan tale om hvordan man har det, mhp at forebygge konflikter og selvskade.

Pladser: 6

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: Kr. 87.278

Opsigelsesvarsel: Løbende mdr + 90 dag

Visitationsansvarlig: Heidi Sørensen, tlf.: 40779794

Leder: Heidi Sørensen & Anders Madsen

Bestyrelsesformand: Tommy Midtgaard

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 11

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2002

Resume af standardbeskrivelse:

Stoa Gruppen er stiftet af Heidi Sørensen og Anders Madsen. Som medarbejdere i Stoa Gruppen oplever vi det berigende at være sammen med mennesker, som udvikler sig på trods af alle odds. Det giver ydmyghed og perspektiv i eget liv. Vi har over 20 års erfaring i at skabe fleksible og utraditionelle døgntilbud for mennesker i alvorlig krise. På baggrund af de mange års erfaring kan vi støtte dig, der har en alvorlig sindslidelse eller anden form for krise, og løse meget komplekse problemstillinger, som fx en dobbeltdiagnose kan give. Vi ønsker at indrette vores tilbud efter både brugerens og de samfundsmæssige behov. Vi tror på at det er den daglige kontakt os imellem og det lange træk, der skaber varige forandringer. Vi har et højt niveau af faglighed i udviklingsplaner og statusser, så både brugere, samarbejdsparter og vi ved, hvad der arbejdes henimod og hvordan der arbejdes. Vi har siden 2005 været en del af LOS akkreditering og er akkrediteret 3 gange gennem Akkreditering Danmark.

Download standardbeskrivelse

Find vej