Take Care ApS

Kontakt

Hovednummer: 5029 7831

takecare.dk

Adresse

Take Care ApS
Bursøvej 47
4930 Maribo

Region: Sjælland
Kommune: Lolland
CVR nr.: 38561723

Om Take Care ApS

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug

Diagnoser:

 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 10-23

Pladser: 7

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 74.900

Dagtilbud: 28.200

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Rabea Azzam

Antal ansatte: 15

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2014

Resume af standardbeskrivelse:

Når en ung ønskes anbragt på Take Care, rettes telefonisk henvendelse til forstander på 50 29 78 31 eller på mail: info@takecare.dk

Find vej