TimeOut Fyn krisecenter

Kontakt

Hovednummer: 2233 3109

https://timeoutfyn.dk/

Adresse

TimeOut Fyn krisecenter
Industrivej 5
5471 Søndersø

Region: Syddanmark
Kommune: Nordfyns
CVR nr.: 40969829

Om TimeOut Fyn krisecenter

Tilbud:

  • Kvindekrisecentre § 109

Målgrupper:

  • Familier eller mor/barn modtages

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: Kvinder fra 18 år, samt børn til og med det 17 år.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

TimeOut Fyn tror på, at det grundlæggende fundament for, at et menneske kan få blik for og adgang til egne styrker og ressourcer og dermed mulighed for at opnå nye indsigter til forandringer, udspringer af anerkendelse og værdsættelse. Derfor tager TimeOut Fyn udgangspunkt i den tyske filosof Axel Honneths anerkendelsesteori med de tre sfærer. TimeOut Fyn arbejder ligeledes ud fra en recovery-understøttende og empowerment-fokuseret tilgang, hvor der tages afsæt i kvindernes egne ønsker og oplevelser af, hvad de har brug for støtte til. TimeOut Fyn arbejder ud fra den evidensbaseret samtaleteknik, den motiverende samtale, der tager udgangspunkt i personens ressourcer og egne forslag til løsninger. TimeOut Fyn har en klar overbevisning om, at enhver kvinde er kompetent i sit eget liv og selv ved, hvad der kan fungere i en given problemstilling og løsning.

Pladser: 14

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 100.375

Visitationsansvarlig: Pernille Lærche Kruse Overgård , tlf.: 22505471

Leder: Pernille Lærche Kruse Overgård

Bestyrelsesformand: Morten Christiansen

Antal ansatte: 21

Fuldtidsstillinger: 17

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2019

Resume af standardbeskrivelse:

TimeOut Fyn er et højrisikosikret krisecenter for kvinder og evt. medfølgende børn, der har været udsat for fysisk, psykisk, digital, seksuel, økonomisk og/eller materiel trussel og/eller vold i nære relationer eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold samt kvinder, der ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering anses som værende ”særligt truet”. Det betyder, hvis du er truet på livet, eller hvis der er risiko for, at din partner/familie er opsøgende. TimeOut Fyn krisecenter tilbyder, som noget helt særligt, afhentning af kvinder og evt. børn i hele Danmark. Med stor omsorg og høj faglighed støtter vi kvinderne til at starte en livsstilsændring og skaber grobund til en mere selvstændig, stabil og værdig tilværelse uden vold.

Download standardbeskrivelse

Find vej