Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 7670 9191

www.tinnetgaard.dk

Adresse

Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole
Hammervej 28
7173 Vonge

Region: Syddanmark
Kommune: Vejle
CVR nr.: 44506483

Om Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108
 • Aktivitets- og samværstilbud § 104
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Aktivitets- og samværsydelse (§ 104)
 • Beskyttet beskæftigelsesydelse (§ 103)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 17 - 35 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Relationspædagogisk tilgang Anerkendende tilgang Ressourceorienteret tilgang Strukturpædagogisk tilgang.

Pladser: 32

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 27108

Dagtilbud: 22793

Andre sociale tilbud: aftales individuelt

Opsigelsesvarsel: i henhold til kontrakt

Leder: Lone Kaiser

Antal ansatte: 35

Fuldtidsstillinger: 28

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 1999

Find vej