Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole

Adresse

Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole
Hammervej 28
7173 Vonge

Region: Syddanmark
Kommune: Vejle
CVR nr.: 25400453

Om Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole

Tilbud:

 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • STU-uddannelse
 • Udredning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 17år og opefter

Relationspædagogisk tilgang Anerkendende tilgang Ressourceorienteret tilgang Strukturpædagogisk tilgang

Pladser: 32

Døgntilbud: 23137

Dagtilbud: 20500

Andre sociale tilbud: aftales individuelt

Opsigelsesvarsel: i henhold til kontrakt

Leder: Lone Kaiser

Antal ansatte: 29

Fuldtidsstillinger: 26

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1999

Find vej